vingroupcenter.com

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị S3 huyện Hoài Đức

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4085/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000, tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu E-9.

Cụ thể, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu khoảng 62,75ha, trong đó diện tích đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 8,21ha.

Được biết, mục đích của việc điều chỉnh này là nhằm phục vụ dự án Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, địa điểm tại các xã La Phù, An Khánh, huyện Hoài Đức.

khu đô thị S3 tại La Phù và Anh Khánh huyện Hoài Đức

(ảnh minh hoạt điều chỉnh phê duyệt dự án S3 tại La Phù & An Khánh huyện Hoài Đức)

Theo quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013, khu đất đề xuất điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 8,21ha (là một phần diện tích đất nhóm nhà ở mới có diện tích khoảng 20,52ha thuộc ô quy hoạch ký hiệu E-9). Nay điều chỉnh thành chức năng đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...).

Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (vị trí, quy mô diện tích...), các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao) và các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị S3 tỷ lệ 1/5000 đã phê duyệt. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau điều chỉnh tại ô quy hoạch E-9 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000: Đất nhóm nhà ở mới 12,31ha, đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...) 8,21ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể đối với chức năng đất công cộng đô thị (dịch vụ, thương mại...) thuộc phần đất dự án sẽ được xem xét, quyết định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo các chỉ tiêu chung theo quy hoạch phân khu được duyệt, Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Cho phép điều chỉnh các nội dung có liên quan trong thuyết minh và quy định quản lý của đồ án quy hoạch phân khu S3 phù hợp với nội dung điều chỉnh tại quyết định này.

Về hạ tầng kỹ thuật, nội dung điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại khu đất nêu trên làm thay đổi nhu cầu khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo quy hoạch phân khu đô thị S3. Quá trình lập trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cần nghiên cứu kết nối giao thông tuyến đường dự án với hệ thống giao thông khu vực; đảm bảo quy mô đỗ xe theo quy hoạch phân khu được duyệt và phục vụ dự án theo quy định.

Xuân Thắng
Theo Trí thức trẻ
Chia sẻ :

Tin tức khác